Angst

Angst er en naturlig reaktion på farer. Den sikrer, at vi reagerer, når vi føler os truede. Men mange mennesker har angst i en grad, så det lammer følelser, tanker og handlinger. Der er mange grader af angst, som spænder fra let ængstelse og uro til panik og dødsangst.

Angst er en meget belastende tilstand og kan være invaliderende for både den der har angsten og de pårørende.

Du er IKKE din angst!