Depression og tristhed

Når mennesker overvældes af depression, orker de fleste ingenting, og da slet ikke at gå i terapi. De fleste synes ikke en gang de fortjener bedring. Det er paradoksalt, når professionel hjælp er det der skal til, for at blive glad igen hurtigst muligt.

Mange der får depression forstærker selv deres symptomer uden at vide det. Det skyldes de typer af tanker som kører rundt i hovedet og som påvirker følelserne: Man bliver fx ked af det pga. en overbevisning om, at man skal have det sådan hele livet, eller man føler ikke at man duer til noget og føler sig ikke god nok. Typisk er man overbevidst om, at man ikke er noget værd, og man føler sig tom og har måske selvmordstanker. Mange tror, at der ikke er noget at gøre- men en dygtig psykoterapeut kan hjælpe dig til at finde livsglæden igen.

Det er rigtig mange mennesker der på et tidspunkt i deres liv, bliver ramt af depression. WHO angiver, at depression på verdensplan er den mest invaliderende og omkostningstunge lidelse, vi har. Der er 440.000 danskere på antidepresiv medicin, og 20 % af alle mennesker vil på et tidspunkt få en depression. Langvarig og ubehandlet stress er en risikofaktor for at udvikle depression.

Mange af mine klienter er i forskellig grad berørt af tristhed og depressive tilstande, og jeg har god erfaring med at behandle depression med samtaleterapi og mindfulness. Det er vigtigt, at du reagerer ved symptomer på depression. Psykoterapi mod depression

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE SYMPTOMER PÅ DEPRESSION

  • Nedtrykthed, nedsat initiativ, interesse, energi og/eller glæde
  • Kropslige symptomer som træthed, søvnproblemer, muskelsmerter og hovedpine
  • Følelsesmæssig tomhed og forladthed.
  • Mange selvbebrejdelser, skyldfølelse og dårligt selvværd
  • Tanker om selvmord, død og ulykke
  • Udtalt koncentrationsbesvær

DER ER HJÆLP AT HENTE

Tag dig selv alvorligt og få hjælp til din depression. Du behøver ikke at have det sådan. Kontakt Lone Melander på 21 44 15 30 eller lone@melander.dk og få hjælp af en erfaren psykoterapeut.

Du kan læse mere om de forskellige former for psykologiske udfordringer jeg har erfaring med her på min hjemmeside. Jeg har privat praksis i landlige og fredelige omgivelser mellem Faxe, Haslev og Køge. Se priser og andet her: Kontakt mig