Hvad er psykoterapi?

Psykologisk rådgivning og behandling psykolog

Terapi lokale - psykoterapi, psykolog

Psykoterapi er samtaleterapi og består af psykologisk rådgivning og behandling. Psykoterapi udføres af enten en uddannet psykolog eller psykoterapeut. Der findes mange forskellige grene inden for psykoterapi, og den enkelte psykolog og/eller psykoterapeut har ofte deres egne specialer og ekspertområder. Fælles for al psykoterapi er, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at du for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst. Formålet med psykoterapi er at støtte og hjælpe dig med at opnå større indsigt og forstå dig selv bedre. For derigennem at opnå større livskvalitet.

Psykologiske temaer

Som certificeret ID psykoterapeut kan jeg tilbyde professionel psykologisk hjælp i forhold til blandt andet:

 • Stress, PTSD, indre uro og søvnproblemer
 • Forskellige former for angst
 • Depression og tristhed
 • Ensomhed og eksistentielle temaer
 • Livskriser som skilsmisse, dødsfald og alvorlig sygdom
 • Sorg, tab og traumer
 • Lavt selvværd
 • Tristhed, modløshed og tomhed
 • Parforholds problematikker
 • Barndoms traumer og tilknytningstraumer
 • Udfordringer med forholdet til familie, børn, forældre, kolleger eller andre relationer

Psykoterapi er en fordybende proces, hvor du er i centrum og hvor du får mulighed for at arbejde konkret med dine tanker, overbevisninger, følelser, blokeringer, handlemønstre og sansninger i kroppen. Den øgede selvindsigt giver dig nye muligheder for erkendelse, accept, mod og energi til forandring og udvikling, og til at finde tilbage til den du inderst inde er.

“Der findes kun en rejse. Rejsen ind i dig selv”
– Rainer Maria Rilke.

ID psykoterapi

Som certificeret ID psykoterapeut arbejder jeg bredt og holistisk, og med inspiration og erfaring fra de 7 store psykologiske retninger. ID Psykoterapeut Uddannelsen er integral. Det betyder at det er en helhedsorienteret uddannelse, som hele tiden er på forkant med den nyeste psykologiske viden og den psykoterapeutiske forskning. ID psykoterapi  baserer sig på 7 psykologiske retninger:

 1. Adfærds psykologi – handler om vaner, mønstre og om at ændre uhensigtsmæssig adfærd
 2. Kognitiv psykologi – handler om tolkninger og overbevisninger og om at ændre det indre “landkort”, vi ubevidst har dannet og som styrer vores handlinger
 3. Interpersonel/Systemisk psykologi – handler om relationer mellem mennesker og at få viden og indsigt i vores bestemte roller, for dermed at kunne relatere på en ny måde
 4. Psykodymanisk psykologi – handler om at vores opvækst og de fortrængninger som vi har og opgaven bliver her at få ryddet op i fortiden
 5. Eksistentiel psykologi – handler om ensomhed, død og frihed, og at blive i stand til at rumme vores grundvilkår i livet
 6. Humanistisk psykologi – handler om at blive mere af det vi er og udvikle og fremme vores iboende potentialer og ressourcer
 7. Transpersonlig psykologi – handler om det der er større end os selv og muligheden at nå til en følelse af at være en del af en større helhed

ID psykoterapeut uddannelsen opfylder samtlige af de ministerielle kriterier, og bliver hvert fjerde år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser.

Læs mere om ID Psykoterapeut uddannelsen: ID Academy psykoterapeut uddannelse

Hvad er forskellen mellem en psykolog og en psykoterapeut?

Psykologer og psykoterapeuter er tæt beslægtede. Begge faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der er også forskelle.

Psykoterapeut

En psykoterapeut tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. En psykoterapi uddannelse baserer sig både på forskellige psykologiske teorier men er meget praktisk og øvelses orienteret.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer primært på fire områder:

 • En psykoterapeut har taget en 4-årig uddannelse fra et privat psykoterapeutisk uddannelsessted
 • En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egenterapi og personlig udvikling
 • En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser
 • En psykoterapeut er ofte billigere end en psykolog

Psykolog

En psykolog tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder.

Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologen skal have gået i egenterapi. Mange psykologer har dog en efteruddannelse i psykoterapi.

Nysgerrig på mere?

Du kan læse mere om de forskellige former for psykologiske udfordringer jeg har erfaring med her på min hjemmeside. Jeg har privat praksis i landlige og fredelige omgivelser mellem Faxe, Haslev og Køge. Se priser og andet her: Kontakt mig